Corona

 

Update lockdown – 23 maart

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de persconferentie van maandag 23 maart 2021 is duidelijk geworden hoe het vervolg van de lockdown eruit gaat zien. Onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn alweer open vanaf maandag 8 februari. Tot onze spijt blijven de voorschoolse en naschoolse opvang dicht tot 20 april.

Uiteraard blijven wij noodopvang aanbieden voor:

  • NSO kinderen wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • NSO kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Persconferentie 13 april 2021

Op 13 april kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen en wordt er duidelijk welke maatregelen er nodig zijn vanaf 31 maart. Wij blijven de ontwikkelingen omtrent de maatregelen nauwlettend volgen en zullen we u informeren bij verandering voor onze opvang via een nieuwsbrief, onze website of Konnect.

Wij vinden het heel vervelend dat onze buitenschoolse opvang nog langer gesloten moet blijven en we begrijpen het heel goed dat het voor ouder(s)/verzorger(s) ontzettend ingewikkeld is. Mocht u er echt niet meer uitkomen, dan willen we u vragen om contact met ons op te nemen. We proberen dan samen te werken aan een passende oplossing.

Verkoudheidsklachten

Bij (verkoudheids)klachten blijven onze pedagogisch medewerkers thuis en laten zich testen. Dit geldt ook voor kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) die gebruik maken van de noodopvang.

De Volkskrant heeft het artikel ‘Opvoedvraag: Hoe bereid je je kind voor op een coronatest?’ geschreven. Lees hier het artikel.

Extra activiteiten voor buiten & binnen

We doen ook ons best om leuke activiteiten te verzinnen voor kinderen, die ze met familie of vrienden in hun vrije uren kunnen doen. Deze activiteiten vindt u op de website onder ‘Buitenactiviteiten’. We zullen aankomende tijd nog meer activiteiten online zetten.

Bij vragen over informatie in deze brief of over noodopvang kunt u contact opnemen met de locatiemanager van uw eigen kinderopvanglocatie.

Met vriendelijke groet,

Directie en het management van de Lange Keizer

 

—————————————————————–

 

Dear parent(s)/guardian(s),

In the last press conference on Monday March 23, it became clear what the continuation of the lockdown will look like. Our daycare centers and preschools may reopen as of Monday February 8. Unfortunately, this does not apply to the pre and after-school care, this will remain closed until April 20.

Of course we will continue to offer emergency care for:

  • NSO children for whom one or both parents work in a crucial occupation;
  • NSO children for whom customization is needed due to special problems or a difficult home situation.

For more information see the page on emergency care.

Press conference Thuesday, 13 April 2021

On April 13, the government will look again at the measures and it will become clear what measures are needed from March 31. We will continue to follow the developments closely and will inform you of any changes for our childcare centre through a newsletter, our website or Konnect.

We find it very unfortunate that our shelter has to remain closed for a longer period of time, but we hope that this will contribute to getting the virus under control. We are doing it together!

If you have any questions about the information in this letter or about emergency care, please contact the location manager of your own childcare centre.

Kind regards,

Board and management of de Lange Keizer

 

Kinderopvang de Lange Keizer
Rotterdamseweg 51
2628 AJ Delft

 
 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak