Oudercommissie Jan en Alleman

 
De oudercommissie bestaat uit:

  • Petra Kloosterman (voorzitter)
  • Ria Bloemberg
  • Juliet van Vliet-Castellani
  • Sietske Vellem
  • Sophie Susebeek
  • Kirsten Molenaar

Zij vertegenwoordigen de ouders van Jan en Alleman naar het managementteam toe. De belangrijkste taak is het geven van feedback op het beleid en de plannen van de Lange Keizer, met als gemeenschappelijk doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Daarnaast helpt de commissie mee met het organiseren van ouderavonden en feesten.
De oudercommissie van Jan en Alleman komt zes keer per jaar samen om lopende zaken te bespreken. De notulen van deze vergaderingen zijn voor geïnteresseerden in te zien op Jan en Alleman of op te vragen bij de oudercommissie.

Vragen of suggesties kunt u mailen naar oc-ja@delangekeizer.nl

 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak