Zelf ontdek­­ken,
vanuit vertrou­wen.

 
Schrijf je in
 

de Lange Keizer

 

Aan ouders/verzorgers van kinderen op de Lange Keizer
Onderwerp: Coronavirus
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
SLUITING ALLE SCHOLEN EN KINDEROPVANGCENTRA
Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zoals aangekondigd in de persconferentie
na het crisisberaad van de ministerraad op zondag 15 maart 2020 mogen de scholen en kinderopvangcentra morgen niet open. Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot en met 6 april 2020.
De scholen en kinderopvangcentra blijven alleen open voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die beiden in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Zo kunnen die ouder(s)/verzorger(s) gewoon aan het werk blijven. Welke beroepen precies onder de noemer ‘vitaal’ worden gerekend, kunt u vinden op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Wij beseffen dat de maatregelen forse impact zullen hebben op het dagelijks leven van iedereen. Uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zullen wij opvang bieden aan enkel die kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren. Natuurlijk blijven kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel thuis bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren. De veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers hebben voor ons de hoogste prioriteit.
Concreet betekent dit:
– Vanaf maandag 16 maart zijn alle locaties gesloten m.u.v. voor kinderen van ouders/verzorgers die beiden werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of hulpdiensten.
– Aan ouders/verzorgers, die beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren en die niet zelf in opvang kunnen voorzien, wordt bij deze gevraagd op maandag 16 maart, bij de leidinggevende van de kinderopvanglocatie per mail aan te geven of en wanneer er opvang nodig is in de periode van 16 maart tot 6 april 2020. Vervolgens zal geïnventariseerd worden wat de opvangbehoefte is en welke locaties wij gaan aanwijzen om deze opvang te kunnen regelen.
– Over de kosten van de wel of niet afgenomen kinderopvang zullen wij u nader informeren in lijn met de te verwachten richtlijnen vanuit de overheid.
Wij blijven de ontwikkelingen omtrent de maatregelen i.v.m. het coronavirus nauwlettend volgen en zullen u natuurlijk zoveel mogelijk op de hoogte houden via onze website en Konnect. Houdt deze daarom in de gaten.
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen
we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. We doen een beroep op u als ouder(s)/verzorger(s) om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met uw eigen locatiemanager.
Met vriendelijke groet,
Directie De Lange Keizer
———————–
To all parents and caregivers,
Subject: Coronavirus
CLOSING ALL SCHOOLS AN CHILDCARE
Around 17.30  on this march 15th 2020 new guidelines and restrictions have been set by our government in the battle against the Coronavirus. The new Rules state schools and daycares will not open tomorrow.
The decision has been made that schools, daycare and afterschool care will only be available for parents and caregivers who work in vital functions like healthcare and help forces. This only applies if both parents/ caregivers work in these vital functions the list can be found here: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. These restrictions and rules will apply until the 6th of April 2020. We realize this decision will have a strong impact on everyone’s daily life. Off course we will take responsibility and offer care for the children of people who work in vital functions. Off course children, parents, caregivers and our staff will have to stay home if they show any symptoms. Because safety and health are our main priority.
What does this mean:
• Starting from Monday 16th of march all locations are closed except for children with both parents  working in vital functions.
• To parents in vital functions we request to contact the location manager via email to let the manager know when you’ll be needing care
• About the costs off daycare we will later contact you
We will keep you posted on all the latest developments at de Lange Keizer concerning the Coronavirus. We will do this on Konnect and our website www.delangekeizer.nl.
We don’t know how this situation will further develop and which other measurements we will have to desert to. We ask off you you’re support and understanding.
If you have any questions you can contact you’re location manager.
With kind regards
Marja de Lange & Irma Keizer

———————–

 

Laat je uitdagen bij Kinderopvang De Lange Keizer!

Kinderopvang De Lange Keizer biedt kinderen méér dan opvang:

 • Dagelijks zelf kiezen uit een breed aanbod aan activiteiten: koken, knutselen, tuinieren, sporten en spelletjes, diverse uitjes – Óók voor de allerjongsten is er vanalles te doen.
 • binnen én buiten spelen – met geschikte kleding is het altijd mooi weer;
 • je creatieve talenten ontdekken en ontwikkelen – van verf, klei, hout en stof tot filmpjes en 3D-animaties op de computer;
 • sociale vaardigheden leren binnen de groep: respect hebben voor elkaar, opkomen voor jezelf, leren samenwerken, samen plezier maken of juist alleen spelen als je dat wilt;
 • opgroeien in contact met de natuur door de ontdektuin en de moestuin, duurzaam leren leven door bijvoorbeeld verpakkingen te hergebruiken als knutselmateriaal en goed voor jezelf te zorgen door gezond te eten, lekker bewegen en te genieten van een groene omgeving;
 • de opvang ervaren als een gezellige tijd met je vrienden en vriendinnen.

De Lange Keizer heeft kinderdagverblijven en naschoolseopvanglocaties in Delft, De Lier, Schipluiden, Rijswijk en Pijnacker en biedt:

 • heledagopvang voor 0- tot 4-jarigen;
 • 5-urige halvedagopvang en 3-urige peuteropvang voor 2- tot 4-jarigen;
 • naschoolse opvang voor 4- tot 13-jarigen;
 • tussenschoolse opvang (ook wel overblijf genoemd) voor 4- tot 13-jarigen;
 • voorschoolse opvang voor 4- tot 13-jarigen.

“Hoelang is De Lange Keizer?”

Op een dag vroeg een kind van de opvang mij, hoe lang de Lange Keizer nou eigenlijk is. Terwijl ik op zoek ging naar mijn meetlint, realiseerde ik mij dat deze vraag eigenlijk niet zo simpel te beantwoorden is.

De Lange Keizer is niet alleen een logo, maar is ook een samenvoeging van onze namen, Marja de Lange en Irma Keizer. In 2003 bedachten wij de Lange Keizer. In de jaren dat wij bestaan hebben we ons ontwikkeld en is de Lange Keizer gegroeid, letterlijk en figuurlijk.

We staan vanaf het begin open voor verandering en nieuwe ideeën en realiseren ons dat de Lange Keizer zich ontwikkeld heeft tot een inspirerende, veilige, maar ook vooral uitdagende en vernieuwende kinderopvang. We hopen door te blijven groeien, niet letterlijk – we vinden 15 locaties een mooie hoeveelheid – maar wel figuurlijk.

Hoe lang de Lange Keizer dus op dit moment is, is moeilijk te beantwoorden. Wij hopen dat hij steeds leuker, fantasievoller, uitdagender en langer wordt, omdat wij geloven in geweldige kinderopvang, waar ruimte is voor groei en bloei!

Ons kantoor

Rotterdamseweg 51
2628 AJ Delft

015-2120905
info@delangekeizer.nl

 

We willen samen met de kinderen de wereld een beetje mooier maken.

 

Download hier ons pedagogisch beleidsplan.

 

logo kinderopvang de lange keizerVisie en uitgangspunten

Kinderen hebben vele talenten en mogelijkheden in zich. Om deze te ontwikkelen dienen kinderen uitgedaagd en geprikkeld te worden door andere kinderen, de volwassenen in hun omgeving en door de omgeving zelf.

Bij kinderopvang de Lange Keizer gaan we uit van de pedagogische ideeën van Maria Montessori, Jenaplan en Reggio Emilia. Daarnaast speelt onze eigen ervaring een rol.

Lees meer over de Lange Keizer en haar organisatie.

Blijf op de hoogte

 
De Lange Keizer Kinderopvang
 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak