Mannen binnen de organisatie

 
De Lange Keizer streeft naar diversiteit van het personeel binnen de organisatie. Diversiteit in leeftijd, diversiteit in etnische afkomst en in uiterlijk. We streven ernaar dat er zowel mannen als vrouwen binnen onze organisatie werkzaam zijn. Wij zijn er trots op dat dit lukt.

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met verschillen, veelzijdigheid en diversiteit en met zowel mannen als vrouwen, omdat wij van mening zijn dat dit het leven van een kind verrijkt.

De laatste tijd is er veel te doen geweest over mannen in de kinderopvang. Wij zijn van mening dat mannen belangrijk zijn in de kinderopvang, dat zij net als vrouwen iets toevoegen aan de opvoeding van kinderen.

Wij hebben voor de mannen en de vrouwen die binnen onze organisatie werkzaam zijn een gedragscode seksualiteit opgesteld, waarin we geprobeerd hebben duidelijkheid te geven hoe wij met het onderwerp ‘seksualiteit’ omgaan binnen de Lange Keizer.

Mocht u hier nog vragen of opmerkingen over hebben, dan horen we dat graag. U kunt terecht bij de locatiemanager van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken of, als u geen kind bij ons heeft, een e-mail sturen naar info@delangekeizer.nl