Oudercommissies

 

Bij De Lange Keizer heeft iedere locatie een eigen oudercommissie.

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.

Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten over b.v. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Deze adviesrechten worden vertaald in een zogenaamd medezeggenschaps-reglement. Het reglement wordt vastgesteld door de organisatie. Dit medezeggenschapsreglement beschrijft de procedures en bevoegdheden van de oudercommissie in die specifieke organisatie.

Bij de Lange Keizer komt de oudercommissie iedere twee maanden bij elkaar om te vergaderen. Tijdens die vergaderingen bespreken we de ontwikkelingen op de opvanglocatie, drinken we koffie en worden we bijgepraat over de over de vele nieuwe ideeën en plannen die altijd bij De Lange Keizer spelen. Daarna bespreken we het pedagogische plan, controleren we de brandgangen en worden eventuele klachten van ouders besproken. Als alle officiële zaken zijn afgehandeld, storten we ons op de leuke dingen: de organisatie van ouderavonden en feesten. We bedenken hapjes, drankjes, spelletjes en een thema, waarmee we de ouderavond en het zomerfeest van het jaar daarvoor weer kunnen overtreffen.

U kunt hier het reglement van de oudercommissies downloaden.

 

Zin om mee te doen?
Laat het ons weten!

 
Neem contact met ons op