GGD

 

Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt dat alle kindcentra jaarlijks door de plaatselijke GGD gecontroleerd moeten worden. Naast de bekende terreinen als personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid houdt de GGD ook toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. De GGD stelt inspectierapporten op die voor zowel de instelling als de ouders bedoeld is. Bekijk deze inspectierapporten voor de locaties van Delft, Rijswijk en Pijnacker of voor de locaties van De Lier.

Sinds de invoering van de wet kinderopvang (2005) is deze nieuwe keuringsvorm ingesteld en wordt nog jaarlijks beoordeeld en bijgesteld.

 

Veiligheid- en Gezondheidsbeleid

Op alle locaties van de Lange Keizer wordt jaarlijks een veiligheid-en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierin staat;

  • welke risico’s de opvang van kinderen met zich brengt
  • welke voorzorgsmaatregelen er genomen worden om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen
  • of er nog meer maatregelen nodig zijn
  • als er gedurende het jaar risico’s zich voordoen zal dit indien nodig direct aangepast worden en de maatregelen uitgevoerd worden in de praktijk.

Ouders mogen het veiligheids-gezondheidsbeleid  inzien. Het veiligheid- en gezondheidsbeleid is digitaal te vinden op het intranet van de Lange Keizer.

 

Nog steeds vragen over
de Wet kinderopvang?

 
Neem contact met ons op