GGD

 

Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt dat alle kindcentra jaarlijks door de plaatselijke GGD gecontroleerd moeten worden. Naast de bekende terreinen als personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid houdt de GGD ook toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. De GGD stelt inspectierapporten op die voor zowel de instelling als de ouders bedoeld is. Bekijk deze inspectierapporten voor de locaties van Delft en Wateringen of voor de locaties van De Lier.

Sinds de invoering van de wet kinderopvang (2005) is deze nieuwe keuringsvorm ingesteld en wordt nog jaarlijks beoordeeld en bijgesteld.

 

Risico inventarisaties

Op alle locaties van de Lange Keizer wordt jaarlijks een risico inventarisatie lijst gemaakt betreffende de veiligheid en gezondheid. In de risico inventarisatie staat;

  • welke risico’s de opvang van kinderen met zich brengt
  • welke voorzorgsmaatregelen er genomen worden om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen
  • of er nog meer maatregelen nodig zijn.

Ouders mogen de risico inventarisaties  inzien . de risico inventarisaties zijn op locatie  te vinden in de ggd map.

 

Nog steeds vragen over
de Wet kinderopvang?

 
Neem contact met ons op