Over ons

 

Organisatie

Doel

Kinderopvang de Lange Keizer heeft tot doel goede kinderopvang te bieden door ieder kind op een verantwoorde en veilige manier uit te dagen tot activiteit, ontdekking en creativiteit. We willen ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang volgen en waar mogelijk voorgaan.

Binnen de hele en halve dagopvang vangen wij kinderen van 0 tot 4 jaar op. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dat zij vanuit dit gevoel de vrijheid voelen op onderzoek uit te gaan en zich te ontwikkelen. We zorgen voor een ruim aanbod van activiteiten, zodat alle ontwikkelgebieden aan bod komen.

Bij de naschoolse opvang (4 tot 13 jaar) stimuleren we de kinderen om zelf invulling te geven aan hun vrije tijd. Wij zorgen voor een breed aanbod aan activiteiten, maar het kind bepaalt zelf wat hij/zij wil doen. Daarbij stimuleren we de kinderen om af te maken waar ze aan begonnen zijn en de gebruikte materialen op te ruimen voor ze iets anders gaan doen.

We streven ernaar de kinderen elkaar te laten helpen, er te laten zijn voor elkaar, maar we willen ze ook de ruimte bieden om activiteiten te doen die bij hun eigen leeftijd passen. Dit houdt in dat er veel verschillende activiteiten moeten plaatsvinden, wil iedereen aan bod komen.

 

Geen kind is hetzelfde.
En dat mag.

 
 

Visie en uitgangspunten

Kinderen hebben vele talenten en mogelijkheden in zich. Om deze te ontwikkelen dienen kinderen uitgedaagd en geprikkeld te worden door andere kinderen, de volwassenen in hun omgeving en door de omgeving zelf.

Bij kinderopvang de Lange Keizer gaan we uit van de pedagogische ideeën van Maria Montessori, Jenaplan en Reggio Emilia. Daarnaast speelt onze eigen ervaring een rol.

 

Maria Montessori

Kinderen stimuleren en ondersteunen elkaar als zij daar de mogelijkheid toe krijgen. Dat wil zeggen dat het onderlinge contact tussen kinderen dermate belangrijk gevonden wordt dat kinderen zonder tussenkomst van een volwassene mogen communiceren met elkaar. De leid(st)er is stimulerend en uitnodigend. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen zich willen ontwikkelen, dat kinderen de kracht hebben zich te ontwikkelen, dat kinderen zelf aangeven waar ze aan toe zijn. De leid(st)er ondersteunt initiatieven van kinderen, registreert en observeert waar kinderen mee bezig zijn en helpt hen daarbij. De leid(st)er gaat uit van de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind, en niet van zijn/haar eigen wensen en mogelijkheden. De leid(st)er creëert een veilige omgeving van waaruit het kind stappen durft te zetten. De omgeving en het materiaal dienen rijk te zijn, dat wil zeggen: uitnodigen tot ontdekking en uitbreiding van de eigen mogelijkheden.

 

Zelf ontdekken,
vanuit vertrouwen.

 
 

Jenaplan

De kinderen worden in een verticale groep geplaatst, zodat zij van elkaar kunnen ‘leren’. Kinderen helpen elkaar bijna automatisch, omdat klein en groot elkaar tegenkomen. Wij stimuleren dat ook. Bij bepaalde activiteiten wijken we af van het verticale werken, bijvoorbeeld bij sport- en spelactiviteiten en de Kleine Kindclub.

 

Reggio Emilia

Kinderen uiten zich in 100 talen, we proberen die 100 talen te stimuleren, door diverse vormen van expressie aan te bieden, zoals: zingen, schilderen, boetseren, knutselen, toneelspelen, dansen, muziek maken, samen koken en voor de oudere kinderen ook: video’s maken, zagen en timmeren.

We observeren, documenteren en registreren en laten zo aan ouders en de omgeving zien wat we doen. Kinderen geven zelf aan wat ze kunnen, waar ze aan toe zijn, met wie ze willen spelen, of ze willen eten en hoeveel. Er zijn wel regels, maar die zijn er in het belang van de kinderen; voor de veiligheid.

 

Samen met de kinderen, de wereld een beetje mooier maken.

 
 

Eigen ervaring

De Lange Keizer bestaat ruim 10 jaar, we hebben onze werkwijze in de praktijk verder ontwikkeld. Ons motto is ‘Vrijheid binnen veilige grenzen’. We moedigen kinderen aan te ontdekken en te experimenteren, maar stellen grenzen als dat voor hun veiligheid nodig is. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf (leren) kiezen wat ze in hun eigen vrije tijd willen doen en zorgen daarom voor een breed aanbod aan activiteiten en materialen. Onze organisatie blijft in ontwikkeling door gesprekken met de kinderen, hun ouders (o.a. via de oudercommissies), onze jaarlijkse studiereis en het volgen van ontwikkelingen binnen de kinderopvang.

Het milieu en de natuur vinden we erg belangrijk. Vanaf het begin hebben we de kinderen lopend opgehaald of met bakfietsen. Veel beter voor het milieu dan busjes en nog gezelliger ook! We scheiden afval, hergebruiken verpakkingen als knutselmateriaal, en proberen slim te besparen op het gebruik van water en energie.

We laten kinderen kennismaken met de natuur door de buitenruimte zo natuurlijk mogelijk te maken; we streven ernaar overal ontdektuinen te maken. Binnen kweken we regelmatig plantjes op en meerdere locaties hebben een moestuin. In de vakanties gaan we vaak met de kinderen naar het strand of het bos en we hebben zelfs een groene medewerkster, die natuur- en recycleactiviteiten organiseert en begeleidt.

Op sommige locaties staat het natuurlijke buitenleven zelfs centraal: kinderen van 2-4 jaar die dol zijn op de kinderboerderij kunnen hun hart ophalen bij locatie Het Paarse Schaap, terwijl oudere kinderen zich kunnen uitleven met scoutingactiviteiten bij Robinson.

In het verlengde van duurzaamheid, natuurbehoud en natuurbeleving ligt het zorgen voor natuurlijker en gezonder eten en drinken voor de kinderen.

We zijn een samenwerking aangegaan met Veldwerk Nederland om ons te laten informeren hoe we nóg groener kunnen werken. Op de terugkomdag bleek dat de Lange Keizer een van de voorlopers is op het gebied van groene opvang en daar zijn we uiteraard trots op!

 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak