Leerlingen

 
Opleiden bij De Lange Keizer

Werken in de kinderopvang is een avontuur. Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Opleiden bij de Lange Keizer is het delen van dit avontuur.

De Lange Keizer is een dynamische organisatie die open staat voor nieuwe ideeën, onderzoek en verandering om de kwaliteit te verbeteren. Een belangrijk onderdeel binnen het verbeteren van kwaliteit is het hebben van goed opgeleid personeel. Om aan die behoefte te voldoen willen wij betrokken zijn bij het praktisch opleiden van het personeel van de toekomst, maar ook ons eigen personeel. Zo kunnen we onze kijk op kinderopvang overbrengen en daarmee bijdragen aan gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast vinden wij het opleiden van stagiaires belangrijk, omdat zij nieuwe ideeën met zich meebrengen en vragen stellen waardoor er een kritische blik naar onze eigen werkwijze kan ontstaan. Werknemers zullen daardoor bewuster met hun werk omgaan, ze zullen meer stilstaan bij de dagelijkse werkzaamheden en de uitvoering hiervan.

De locaties van De Lange Keizer zijn Calibris-erkende leerbedrijven www.s-bb.nl

Doel

De doelstelling van opleiden in de praktijk is de stagiair kennis te laten maken met de doelgroep en het werkveld van de pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De stagiair doet kennis en ervaring op door het zien en uitvoeren van verschillende werkzaamheden met als uitgangspunt de werkplek als leerrijke omgeving. Het leerproces van de stagiair geeft aan welke ontwikkelingen er plaats gaan vinden en wij kunnen onze visie daarin overbrengen. Om dit doel te kunnen bereiken zal de stagiair de ruimte krijgen om te leren en te experimenteren . We zullen ze uitdagen, nieuwsgierig maken, aanmoedigen en afremmen op een enthousiaste en stimulerende wijze wat uiteindelijk zorgt voor praktisch vaardige medewerkers in de toekomst. Succesvol opleiden in de praktijk vraagt om inspanning, wij zullen dan ook investeren in de organisatie en begeleiding ervan. Dit doen we door actief beleid te voeren op het gebied van plaatsing en de begeleiding van stagiaires en door te investeren in het opleiden en ondersteunen van de begeleiders.

Meer weten? Zijn er stageplaatsen? Wat staat er in het stagebeleid?

Neem contact op met:

Deni van Wamelen (praktijkopleider)
Telefoon: 06 46772767
E-mail: deni@delangekeizer.nl