Klachtenreglement Oudercommissies

 

olgens de Wet Kinderpvang is De Lange Keizer verplicht om een klachtenregeling te hante-

ren voor de behandeling van klachten van oudercommissies.

De oudercommissie kan bij een klacht contact opnemen met de directie. Daarnaast heeft de

Oudercommissie de mogelijkheid om zich te allen rechtstreeks en zonder tussenkomst

van de houder tot de externe klachtencommissie te richten. Deze externe klachtenregeling

heeft betrekking op geschillen tussen ondernemer en oudercommissie inzake de bevoegdhe-

den van de oudercommissie, als bedoeld in artikel 60 van de Wet Kinderopvang.

Download hier het klachtenreglement.