Opvang

 

0 tot 4 jarigen opvang

Kinderen mogen hun gang gaan en hun eigen bezigheden zoeken. Maar we bieden ook geregeld activiteiten aan, zowel voor de allerkleinsten als voor de groteren.

Meer informatie

Voorschoolse opvang

Kinderopvang de Lange Keizer verzorgt voor verschillende scholen in De Lier, Delft en Rijswijk voorschoolse opvang (VSO).

Meer informatie

Naschoolse opvang

Tussen de schooltijden van kinderen en werktijden van ouders zitten een aantal uren waarin kinderen opgevangen moeten worden. Dit doen we op de naschoolse opvang.

Meer informatie

Zelf ontdekken,
vanuit vertrouwen.

 
 

Onze werkwijze in het kort

Kinderen mogen hun gang gaan en hun eigen bezigheden zoeken. Maar we bieden ook geregeld activiteiten aan, zowel voor de allerkleinsten als voor de groteren. Soms huren we mensen van buiten de organisatie in voor speciale activiteiten.

De activiteiten zijn gericht op zelfontplooiïng van de kinderen, ze mogen zelf ontdekken en experimenteren. Het atelier en de creatieve ontwikkeling spelen een belangrijke rol in onze werkwijze. Kinderen worden van kleins af aan gestimuleerd zich uit te leven in creatieve uitspattingen. We stimuleren hen zelf dingen te maken en gaan daarbij uit van hun eigen creativiteit. De pedagogisch medewerkers maken geen werkjes voor de kinderen, zij stimuleren hen zelf te ontdekken, bieden divers materiaal aan en begeleiden hen waar nodig.

De locaties zijn zo ingericht dat kinderen zich op een veilige manier zelfstandig door het gebouw kunnen bewegen. Er zijn verstopplekjes en plekjes waar kinderen zich even terug kunnen trekken uit de groep. Waar mogelijk zijn de ramen tot de grond verlaagd, zodat de kinderen naar buiten kunnen kijken en zich betrokken voelen bij wat er om hen heen gebeurt. De ramen zijn niet beplakt of beschilderd, omdat we willen dat de kinderen naar buiten kunnen kijken. Het dagverblijf maakt deel uit van de omgeving.

Het spelmateriaal dat we aanbieden is zo veel mogelijk gericht op ontdekken en uitdagen. Het moet de fantasie van kinderen prikkelen. We bieden dus niet alleen kant-en-klaar speelgoed aan, maar ook bijvoorbeeld een grote kartonnen doos waar we met de kinderen een auto van maken, of een boot of een huis. Er zijn verkleedkleren, maar ook lappen. Zo kan een blauwe lap de ene keer de zee zijn, maar de dag daarna dienst doen als tent of bruidsjapon. We blijven op zoek naar nieuwe en uitdagende materialen en niet zozeer naar speelgoed.

 
De Lange Keizer Kinderopvang
 

De Lange Keizer vindt het milieu en de natuur belangrijk. We halen en brengen de kinderen lopend of met de bakfiets, we scheiden afval, hergebruiken veel knutselmateriaal en we maken voor het knutselen veel gebruik van recyclemateriaal. We laten kinderen kennismaken met de natuur door de tuinen zo natuurlijk mogelijk te maken en streven ernaar overal ontdektuinen te maken. Met de juiste kleding is het altijd mooi weer. We hebben regenlaarsjes staan en vragen de ouders om een setje reservekleding mee te geven, zodat er naar hartenlust buiten gespeeld kan worden. Ook binnen krijgt de natuur alle aandacht: we kweken regelmatig plantjes op en maken voederbollen en -kettingen voor de vogels. Onze groene medewerkster komt regelmatig langs om natuur- en recycleactiviteiten te doen met de kinderen. In de vakanties trekken we er graag een dag op uit naar het bos of het strand. Bij inschrijving kunnen ouders die dat willen toestemming geven voor dergelijke uitjes buiten ons terrein. Voor kinderen van 0-4 jaar die dol zijn op de kinderboerderij, hebben we een speciale locatie: Het Paarse Schaap. Hier, op de boerderij, kunnen ze volop de dieren aaien en helpen met onder andere voer geven en eitjes rapen.

 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak