Klachtenreglement Ouders

 

Hoe een klacht ingediend en behandeld moet worden, wordt omschreven in de klachtenprocedure van Kinderopvang De Lange Keizer.

Er zijn twee klachtenprocedures; de interne klachtenprocedure en de externe klachtenprocedure. De interne klachtenprocedure houdt in dat de ouder/verzorger binnen De Lange Keizer(DLK) gehoor tracht te vinden. De externe procedure betekent dat de ouder/verzorger direct, of na de interne regeling, een externe instantie benadert.

DLK streeft ernaar om de klacht op te lossen tijdens de interne klachtenprocedure.

Maar een ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht direct een klacht bij een externe instantie in te dienen.

Download hier het klachtenreglement.