Ouderportaal

 
Bij Kinderopvang de Lange Keizer maken wij gebruik van een ouderportaal.
Dit is een platform beschikbaar voor de internetbrowser op de computer maar het biedt ook een handige app voor op uw mobiele telefoon.
De app is beschikbaar voor zowel iOS als Android apparaten.

 

Download de app!

Als organisatie streven we ernaar de communicatie met ouders verder te optimaliseren. Wij willen ouders beter een beeld geven van wat er zich afspeelt tussen het brengen en het halen van hun kind(eren). Om dit te kunnen realiseren zijn we gaan samenwerken met Konnect. Konnect is een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Zij werken samen met andere kinderopvangorganisaties en hebben ons begeleid tijdens de implementatie van Konnect op onze locaties. Via dit schrijven geven we u wat meer informatie, vertellen we wat het voor u betekent en wat u van het ouderportaal van Konnect kunt verwachten.
“Bedankt voor de prachtige foto’s die jullie gemaakt hebben van de verjaardag van Femke. Jullie besteden daar goed aandacht aan, heel goed. Zo zijn we er toch een klein beetje bij…. “
Als kinderopvangorganisatie is bovenstaande quote van een ouder het mooiste compliment. Wat Konnect vaak terugkrijgt van ouders, wanneer ze onderzoek doen naar de tevredenheid, is dat ouders meer betrokken zouden willen zijn bij de opvang.
Konnect biedt ons de mogelijkheid u meer te betrekken, u een beeld te geven van wat er gebeurt tussen het brengen en het weer ophalen van uw kind(eren).
Via de app kunt u afwezigheden(ziekte, vakantie) van uw kind digitaal doorgeven en kunt u ruildagen aanvragen, extra dagen aanvragen en uw tegoeden inzetten.

Veiligheid centraal

Ouders vinden de privacy met betrekking tot hun kind erg belangrijk. Zij stellen het niet op prijs om ongevraagd informatie over en foto’s van hun zoon of dochter op internet terug te vinden en terecht. Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met ouders te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen we als organisatie zelf welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.
Wat betekent het voor u als ouder?
Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact met ouders. Er komen hooguit contactmomenten bij.

 • Communicatie over uw kind vindt plaats via de app/het ouderportaal. De app is te downloaden in App store van Apple of in de Playstore van Android.
 • Daar waar we voorheen schriften schreven voor kinderen tot 1 jaar, doen we dit nu op onze locatie digitaal via het ouderportaal. Regelmatig ontvangt u dan van ons een bericht met foto of video waarin u kunt lezen over de belevenissen van de dag of week. We proberen dit dagelijks te doen maar dit hangt mede af van hoe druk het is op de groep. De tijd voor de kinderen heeft ten alle tijden voorrang op het werken met de tablet/Ipad! Zelf kunt u vanzelfsprekend ook schrijven en foto’s delen in het schrift.
 • Foto’s van uw kind worden via de app/ouderportaal gedeeld met de ouders van kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s waarop uw kind staat rechtstreeks, mits u daar toestemming voor heeft gegeven in uw eigen app. Dit kunt u vinden onder mijn gegevens / mijn toestemmingen. Voor de groep is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk bij aanvang wordt ingevuld door u. Wij helpen u daar graag bij!
 • Wanneer uw kind afscheid neemt van onze opvang, heeft u nog ruimschoots de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren en eventueel uit te printen.
 • Vanaf de groep kan men u rechtstreeks berichten sturen. U kunt zelf ook berichten sturen naar de groep. N.B.: graag alleen berichten via het ouderportaal sturen m.b.t. de kinderen die van belang zijn voor de pedagogisch medewerkers op de werkvloer zoals wijziging in de voeding of het welbevinden van een kind enz.! Voor alle andere inhoudelijke, informatieve, organisatorische, praktische vragen m.b.t de locatie, graag rechtstreeks contact op nemen met de locatiemanager en voor alle kindplanning/plaatsing en administratieve vragen, graag altijd contact opnemen met de administratie info@delangekeizer.nl
 • Nieuwsberichten en nieuwsbrieven zullen in de toekomst vanuit de app/ouderportaal verstuurd gaan worden maar voorlopig gaat dit nog via de gewone mail. Hier ontvangt u van ons bericht over wanneer dit actief wordt.

Voorwaarden

Om goed met het ouderportaal op de werkvloer te kunnen werken, heeft Konnect in overleg met de directie, bepaalde zaken en algemene voorwaarden bij de start ingesteld in het systeem:

 • Extra dagen en Ruildagen aanvragen en afwezigheden melden kunt u digitaal doen via de app/ouderportaal dus niet mondeling of via de mail, tenzij er een reden is waarom dit niet mogelijk is.
 • Ruilverzoeken kunnen binnen 30 dagen aangevraagd worden, dat wil zeggen tot maximaal 30 dagen vooruit. Let op: een ruilverzoek kan dus alleen in de toekomst gedaan worden. Wat wel kan is kiezen voor de optie “dag aanvragen” en het opgebouwde tegoed gebruiken van een dag waarop een kind er niet was op een dag in de toekomst.
 • Extra dagen kunnen tot 30 dagen vooruit en tot 48 uur van te voren aangevraagd worden. Er kan ook een weekend tussen zitten.
 • Voor alle aanvragen geldt: indien u na twee werkdagen geen reactie heeft ontvangen dan zijn wij (nog) niet in de gelegenheid geweest om de aanvraag te bekijken. We raden u dan aan telefonisch contact op te nemen met de locatie.
 • Een reeds extra aangevraagde dag dient uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden.
 • Ruilen tussen verschillende opvangsoorten of opgebouwd tegoed inzetten bij een andere opvangsoort, is niet mogelijk. Bijvoorbeeld het ruilen of inzetten van tegoed van een
  uurtje voorschoolse opvang naar een middag buitenschoolse opvang. Of kinderdagopvang
  naar buitenschoolse opvang.
 • Afmelden van een kind dient voor 07:30 uur van de opvangdag te gebeuren, dat geldt dus
  ook voor de BSO. Alleen dan bouwt u een tegoed op. Dit tegoed kan binnen 30 dagen ingezet worden mits er plek is. Na 30 dagen vervalt het tegoed. Wordt er na 07:30 uur afgemeld dan wordt er geen tegoed opgebouwd en kan deze dus niet meer gebruikt worden voor een andere dag.
 • Voor alle aanvragen gelden dezelfde regels zoals ze nu in de algemene voorwaarden omschreven staan; dit is een service die we graag aanbieden maar we kunnen geen garanties geven! Het is alleen mogelijk is als de groepssamenstelling het toelaat en is niet mogelijk ter vervanging van een feestdag of sluitingsdag.

Hoe gaat het inloggen?

Inloggen op het Lange keizer Ouderportaal is heel eenvoudig. Vlak voordat uw kind zal starten op onze locatie, ontvangt u van Konnect een e-mail met daarin uw gebruikersnaam (mailadres) en een activatielink voor het instellen van uw wachtwoord.
Nadat u een wachtwoord ingesteld heeft, kunt u inloggen op het Ouderportaal, te bereiken op https://delangekeizer.ouderportaal.nl

Konnect OuderApp

U kunt ook een speciale Ouderportaal app voor uw mobiele telefoon downloaden. Deze is te vinden in de App Store van Apple en bij Google Play voor Android telefoons en tablets. U kunt de app vinden door te zoeken op Konnect OuderApp. Nadat u de app geïnstalleerd heeft moet u drie gegevens invoeren om via de App toegang te krijgen tot het Ouderportaal:

 • De URL van uw Ouderportaal: vul hier het volgende in: delangekeizer.ouderportaal.nl
 • De loginnaam: dit is uw e-mailadres
 • Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in.

Tot besluit willen we nog graag uw aandacht voor de volgende punten:
Integer omgaan met Foto’s: wees voorzichtig met foto’s van andere kinderen
Foto’s zijn enkel en alleen toegankelijk voor ouders van de groep. Ouders van andere groepen zien de foto’s niet en aangezien we een afgesloten omgeving hebben, worden de foto’s niet openbaar zichtbaar. De bouwers van de app/het portaal hebben er bewust voor gekozen om geen koppelingen naar social media te maken. U kunt dus niet rechtstreeks vanuit de app foto’s op bijvoorbeeld uw Facebookpagina plaatsen.

U heeft als ouder wel de mogelijkheid om een foto te downloaden. Wij vragen u daarom met klem om integer om te gaan met foto’s waarop ook kinderen van andere ouders zichtbaar zijn. Bedenk dat de andere ouder er bezwaar tegen kan hebben dat u foto’s van zijn of haar kind openbaar maakt en doet u dit dan ook niet ongevraagd.
Zorg voor kind(eren) heeft altijd prioriteit boven het lezen en beantwoorden van berichten

U bent zelf vanaf de start in de gelegenheid om de groep berichten te sturen. De groep kan u ook berichten sturen. Het kan dus zijn dat u de groep een berichtje stuurt dat uw kind vandaag wordt opgehaald door oma. Of de groep kan een bericht sturen of alle ouders zwemkleding mee willen geven.

Uw berichten komen binnen op de groep en wanneer de medewerker even de tijd heeft, zal ze de berichten lezen en eventueel, wanneer het kan, beantwoorden. Het voordeel voor de medewerker is dat zij kijkt naar de berichten wanneer het uitkomt. Wanneer een medewerker twee baby’s op de arm heeft en de telefoon gaat, dan is dit best lastig. Met de berichten bepalen ze zelf wanneer er even tijd is.
Voor u is het belangrijk om te weten dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit heeft boven het beantwoorden van berichten. Het zal nooit ons voornaamste doel zijn om uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. Wel doen we ons best u tijdig te antwoorden wanneer de situatie hierom vraagt. Daarnaast zullen we ook geen discussie voeren via het berichtenscherm. Persoonlijk contact met u als ouder staat voorop en persoonlijke zaken bespreken we dan ook graag face tot face.

 

Het ouderportaal openen

 
Open het ouderportaal