Vaccinaties

We vragen aan ouders op de ouderapp( Konnekt )of zij met hun kind deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Dit vragen wij omdat wij ook baby’s opvangen die nog niet ingeënt zijn en voor wie de infectieziektes waartegen ingeënt wordt gevaarlijk kunnen zijn.

Door te registreren welke kinderen ingeënt zijn kunnen wij de vaccinatiegraad en daarmee de groepsimmuniteit in gaten te houden, zodat wij ook voor de allerkleinsten een zo veilig mogelijke opvang kunnen bieden. Als de vaccinatiegraad onder de 90% zou zakken zullen wij met de GGD overleggen over de mogelijke gevolgen en in overleg passende maatregelen nemen. De veiligheid van alle kinderen blijft ten alle tijden ons uitgangspunt.

Het is niet mogelijk voor ons om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de 2e kamer, dat expliciet de mogelijkheid geeft om uitsluitend kinderen op te vangen die deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent uiteraard op de voet.

 
 

Samen met de kinderen, de wereld een beetje mooier maken.

 
 
Maak gelijk een afspraak