Oudercommissie De Grote Ridder

 

De Grote Ridder heeft ook een oudercommissie.
Zij behartigen de belangen van de ouders van de kinderen die onze naschoolse opvang bezoeken.

De oudercommissie bestaat uit de volgende ouders:

  • Patricia Zwetsloot, voorzitter, moeder van Nick, Bram en Thom.
  • Elles Baljeu, moeder van Koen, Ties en Sepp.
  • Mariska van der Laar, moeder van Jan en Koos.
  • Ingrid van Paassen, moeder van Dani en Zoë.

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het geven van feedback op het beleid en de plannen van de Lange Keizer, met als gemeenschappelijk doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Daarnaast helpt de commissie mee met het organiseren van ouderavonden en feesten.

De OC komt ongeveer 4 à 5 keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen van de locatie te bespreken. De OC behartigt de belangen van alle ouders en heeft een adviesrecht naar het management toe. Mocht u interesse hebben, dan vernemen wij dit uiteraard graag.

De oudercommissie is te bereiken via: oc-groteridder@delangekeizer.nl

 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak