Oudercommissie De Oostpoortwachter

 
De oudercommissie van De Oostpoortwachter bestaat uit:

  • Petra Kloosterman (moeder van Mats en Hugo),
  • Susanna Siemer (moeder van Robin),
  • Ymke Oltmans (moeder van Elize).

We zijn nog op zoek naar andere ouders die met ons meedenken! Heb je interesse, stuur een mailtje naar oc-oostpoortwachter@delangekeizer.nl of spreek een van ons aan.

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van De Oostpoortwachter naar het managementteam toe. De belangrijkste taak is het geven van feedback op het beleid en de plannen van de Lange Keizer, met als gemeenschappelijk doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. De besprekingen hebben een prettig, informeel karakter waarbij we vooral met elkaar van gedachten wisselen over activiteiten, veiligheid, pedagogisch beleid, inrichting en gebruik van de ruimtes, feesten – al naar gelang wat er speelt.

De oudercommissie van De Oostpoortwachter komt zes keer per jaar samen om lopende zaken te bespreken. De notulen van deze vergaderingen zijn voor geïnteresseerden in te zien op de locatie of op te vragen bij de oudercommissie.

 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak