Oudercommissie Jan, Loris en Marie

 
De oudercommissie van Jan Loris en Marie bestaat uit:

  • Anna Groenwegen (moeder van Josje)
  • Liselot Goudsmit (moeder van Odelie en Oscar)
  • Dorianna Schokker (moeder van Mette en Hidde)
  • Silke Diedenhofen (moeder van Minttu en Jarmo)

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van Jan Loris en Marie naar het managementteam toe. De belangrijkste taak is het geven van feedback op het beleid en de plannen van de Lange Keizer, met als gemeenschappelijk doel het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. De besprekingen hebben een prettig, informeel karakter waarbij we vooral met elkaar van gedachten wisselen over activiteiten, veiligheid, pedagogisch beleid, inrichting en gebruik van de ruimtes, feesten – al naar gelang wat er speelt.

De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en is bereikbaar via oc-jlm@delangekeizer.nl. Daarnaast helpt de commissie mee met het organiseren van ouderavonden en feesten. De oudercommissie van Jan Loris en Marie komt zes keer per jaar samen om lopende zaken te bespreken. De notulen van deze vergaderingen zijn voor geïnteresseerden in te zien op de locatie of op te vragen bij de oudercommissie.

 

Kom gerust een keer langs
om een kijkje te nemen!

 
Maak gelijk een afspraak